Брошура щодо даних, методології та результатів інвентаризації лісів 2023 року на основі даних дистанційного зондування Землі