Гайно Поллей, Teхнічна підтримка національної інвентаризації лісів в Україні, Фрайбург, 2023