Відомості про обсяги та структуру лісових ресурсів України є важливими для формування політики у багатьох сферах державного управління, таких як лісове господарство, переробка деревини, працевлаштування, біорізноманіття, зміна клімату тощо.

У цьому контексті проєкт “Впровадження сталого лісового господарства”(SFI) організував 26.04.2024 публічний захід для презентації результатів нещодавно проведеної інвентаризації всіх лісів України за допомогою дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), яка отримала назву ДЗЗ-Інвентаризація. Проєкт здійснюється за підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини. Він презентує спільну роботу українських та німецьких експертів, які використовували міжнародний досвід. На запрошення відгукнулися близько 100 учасників, представників органів державної влади, науки, бізнесу, неурядових та міжнародних організацій, а також засобів масової інформації.

Анатолій Борсук, начальник відділу охорони та відтворення лісових ресурсів Департаменту стратегічного планування та збалансованого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля), у своєму вступному слові підкреслив важливість всебічної екологічної інформації, такої як накопичення вуглецю та охорона природи. Розвиток лісового господарства має відбуватися на засадах сталого розвитку, враховуючи різноманітні функції лісів.

Ігор Будзінський, начальник управління лісового господарства та відтворення лісів Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство), зазначив, що проведення національної інвентаризації лісів (НІЛ) ускладнюється російською війною, недоступністю окупованих територій, а також обмеженим державним фінансуванням. ДЗЗ-Інвентаризація заповнила цей дефіцит і тепер надає надійну інформацію з прийнятною похибкою про площу лісів, деревостани та багато інших параметрів, важливих для формування стратегічної лісової політики.

Віктор Мельниченко, генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (Укрдержліспроект), представив огляд європейських підходів України до національної інвентаризації лісів. Він підкреслив, що існує значний ризик того, що НІЛ не фінансується належним чином, а отже, лісові ресурси не знаходяться під належним моніторингом.

Після цього Гайно Поллей, експерт проєкту SFI, який має більш ніж 25-річний досвід роботи в Федеральній інвентаризації лісів Німеччини (Bundeswaldinventur), представив десять “Ключових факторів успішної національної інвентаризації лісів” та проаналізував, на якому етапі знаходиться Україна щодо реалізації цих чинників. “У питанні НІЛ багато чого досягнуто, і Україна перебуває на правильному шляху. Але тепер процес має бути продовжений, щоб вийти на європейський рівень”, – сказав Поллей.

Віктор Миронюк, професор кафедри лісової таксації та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, зробив всебічний огляд вхідних даних, методології та результатів ДЗЗ-Інвентаризації. ДЗЗ-Інвентаризація всіх лісів України виявила загальну площу лісів 11,2 млн. га, що становить 18,6% від загальної площі України, з яких 1,7 млн. га були тимчасово окуповані Росією або постраждали під час війни. Загальний запас становить 2,8 млрд м3. За результатами ДЗЗ-Інвентаризації середній запас становить 251 м3/га, таким чином, площа лісів та запас є вищими, ніж очікувалося на основі попередніх досліджень. Загальний обсяг вуглецю, накопиченого в українських лісах, включаючи коріння, гілки, листя і стовбури, оцінюється приблизно в 944 млн. т або 3,5 млрд. т СО2-екв. – що приблизно в 10 разів перевищує обсяг щорічних викидів парникових газів в Україні. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до веб-сайту ЦНІЛ.

Фолькер Зассе, керівник проєкту SFI, представив буклет про результати ДЗЗ-Інвентаризації, який згодом був розданий усім присутнім учасникам. Буклет можна завантажити з веб-сайту SFI. Потім Зассе розповів про перспективи і згадав, серед іншого, про подальше структурування результатів ДЗЗ-Інвентаризації за формами власності, відповідними користувачами та рівнями захисту. Ретроспективний аналіз ДЗЗ-Інвентаризації може виявити зміни в лісовому покриві та структурних характеристиках лісів (наприклад, деревостани) як основу для моделювання потенціалу зростання та сталого лісозаготівельного потенціалу. “Необхідно надати більшого імпульсу інвентаризації екологічно значущих характеристик лісів”, сказав Зассе.

Під час подальшої панельної дискусії, яку модерував Павло Кравець, експерт проєкту SFI, обговорювалися питання подальшого вдосконалення методології та порівнянності отриманих результатів, зокрема, з державною лісовою статистикою. Представники органів державної лісової адміністрації відзначили високий потенціал застосування результатів ДЗЗ-Інвентаризації при прийнятті політичних рішень, оскільки ДЗЗ-Інвентаризація відкриває, наприклад, можливості для оцінки втрат через російську агресію. Це також дає поштовх для управління “необлікованими” самозалісненими лісами.

Інша пропозиція стосувалася створення трастового фонду для національної інвентаризації лісів, як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок міжнародних донорів. Особливу увагу було приділено необхідній державній підтримці для забезпечення послідовного розвитку наземної національної інвентаризації лісів. Насамкінець було зазначено, що НІЛ і, зокрема, ДЗЗ-Інвентаризація забезпечують євроінтеграційні прагнення українського лісового сектору. З огляду на це, було підкреслено, що, незважаючи на виклики, пов’язані з війною та бюджетною кризою, державна підтримка Центру національної інвентаризації лісів Укрдержліспроекту повинна продовжуватися.

Презентація Україна на шляху до європейських підходів до проведення національної інвентаризації лісів

Презентація Ключові фактори успішної національної інвентаризації лісів

Презентація Вихідні дані, методологія та результати ДЗЗ-Інвентаризації

Презентація Перспективи використання ДЗЗ-Інвентаризації лісів

Відео Zoom конференції