За підтримки проєкту SFI Андрій Шамрай (начальник ЦНІЛ) та Гайно Поллей (міжнародний експерт проєкту SFI) взяли участь у семінарі, організованому Швейцарським національним інститутом лісу, снігу та ландшафту (WSL) у м. Бірменсдорф (22-23.04.2024 р.). На заході були присутні 22 експерти з лісової інвентаризації та статистики з 12 країн (AT, CA, CH, DE, EE, ES, FR, IR, LV, NO, SE, UA). Метою семінару був обмін практичним досвідом між національними інвентаризаціями лісів з двох тем:

1. Дизайн з постійними та тимчасовими наземними пробними ділянками

2. Статистичний аналіз річних панелей

Підсумок результатів:

Тимчасові ділянки найкраще підходять для аналізу поточного стану лісів, але не для оцінки змін, і навпаки, для постійних ділянок. Саме тому постійні ділянки є поширеними для національних інвентаризацій лісів. Однак існує ризик того, що розташування постійних ділянок стане публічним, і це вплине на ведення лісового господарства в цих місцях і, принаймні, на репрезентативність вибірки (управлінське упередження). Однак дотепер не було знайдено жодних суттєвих практичних доказів цього. Часто використовується комбінація постійних і тимчасових ділянок, яка називається вибіркою з частковою заміною (SPR). Не можна дати однозначної відповіді на питання, чи є це дійсно перевагою. Новим аргументом на користь тимчасових ділянок є зростаюча потреба у відкритих даних у багатьох країнах. Як правило, спільне використання координат постійних ділянок може призвести до деформації вибірки. Для тимчасових ділянок це не є проблемою. Висновок: Тимчасові ділянки поки що не є актуальними для України.

Багато країн, включаючи Україну, проводять безперервну інвентаризацію лісів. Підвибірка (річна панель) робиться щороку. Цикл має різну тривалість. Для країн-учасниць він становить 5, 6 або 9 років. Було представлено та обговорено спеціальний метод оцінки (“аналіз панельних даних з імплікації”). Він враховує, чи існує тенденція в період інвентаризації, і може покращити оцінку стану. Питання про те, чи це також стосується оцінки змін, є спірним. Також можливе отримання неадитивних результатів. Класичним способом оцінки на основі панельних даних є середнє арифметичне річних даних. Деякі країни звітують щорічно (рухоме вікно), інші – один раз в кінці періоду. Щорічна звітність є дуже трудомісткою і вимагає більшої кількості персоналу. Висновок для України: Зберігати вибірку відповідно до можливостей. Це означає звичайну оцінку річних даних та звітування в кінці періоду.