Ефективне управління даними є основою національної інвентаризації лісів (НІЛ), і багато країн розробили власні системи для цієї мети. В Україні для збору даних НІЛ досі успішно використовується програмне забезпечення власної розробки (SmallForest). Однак постійна підтримка та вдосконалення є проблематичним з кадрових причин. Тому розглядається більш сталий, командно-орієнтований підхід.

Але існують також універсальні рішення, які можна адаптувати до конкретних національних умов. Одним з таких інструментів для збору та оцінки даних є Open Foris, розроблений Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО). Щоб дізнатися більше про нові розробки, такі як Open Foris Arena, проєкт SFI організував 05.06.2024 онлайн-зустріч з експертами ФАО. Основною метою зустрічі було вивчення можливостей використання Open Foris для підвищення ефективності НІЛ в Україні. У заході взяли участь понад 30 учасників адміністративних, наукових та неурядових організацій.

Андрій Шамрай, начальник ЦНІЛ, зробив огляд підходів, досягнень та викликів у сфері НІЛ в Україні. Він вказав на основний фактор, що перешкоджає успішному впровадженню раніше запланованої методології НІЛ, а саме російську війну, яка призвела до дефіциту бюджету НІЛ, а також до ускладнення доступу до величезних лісових масивів України. Саме тому було обрано метод інвентаризації лісів на основі дистанційного зондування Землі (ДЗЗ-Інвентаризація), який буде застосований для проведення інвентаризації по всій країні за короткий проміжок часу з використанням польових даних для калібрування супутникових знімків. Результати ДЗЗ-Інвентаризації доступні на сайті https://nfi.lisproekt.gov.ua/ , зокрема, з розмежуванням на доступні та недоступні території.

Мар’юкка Порварі, експерт Генерального директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів в Україні, звернула увагу на інтерес до інформації про пошкодження лісів, спричинені війною. У зв’язку з цим проєкт SFI наразі працює над ретроспективною ДЗЗ-Інвентаризацією, щоб перевірити зміни, наприклад, у лісовому покриві, запасі деревостанів у період між 2019 та 2023 роками.

Міхаель Вольф, із Представництва ЄС в Україні, привітав роботу, проведену Україною, але водночас згадав про нову Рамкову програму ЄС з моніторингу лісів та стратегічних планів і запропонував Україні слідувати цій ініціативі у світлі інтеграційних процесів в ЄС.

У другій частині заходу щодо Open Foris експерти ФАО Лаурі Феса та Раміро Бласкес представили українським експертам Open Foris Arena, відносно новий елемент ФАО Open Foris Initiative, що представляє собою “безкоштовне та відкрите програмне забезпечення для моніторингу довкілля”. Експерти відзначили такі переваги Open Foris Arena, як простота використання, ефективне забезпечення якості даних, доступ до супутникових знімків дуже високої роздільної здатності, хостинг на хмарних сервісах Amazon без необхідності встановлення локальної бази даних. Деякі аналітичні інструменти все ще перебувають у стадії розробки.

Під час обговорення було з’ясовано, що Open Foris Arena є новим інструментом, який поки що використовується для НІЛ лише в дуже небагатьох країнах. Однак, більш рання версія вже успішно використовується в Грузії. Поки що не всі важливі для України функції доступні. Тим не менш, українська НІЛ розглядає Open Foris Arena як підходящий приклад з потенціалом для покращення управління даними. Таким чином, ЦНІЛ збирається підготувати техніко-економічне обґрунтування. Його мета – дослідити особливості Open Foris Arena та розробити потенційні переваги для НІЛ в Україні.

Презентація Огляд підходів до національної інвентаризації / інвентаризації за допомогою дистанційного зондування землі в Україні – досягнення та виклики

Презентація Ознайомлення з Open Foris Arena

Відео Zoom конференції