Цей та інші основні виклики були визначені під час Форуму “Лісівнича наука та освіта в Україні – потреби та пріоритети співпраці”, організованого 21-22.11.2023 р. у м. Лаксенбург, Австрія, Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA). Захід відбувся за підтримки Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП), Міжнародного союзу лісодослідних організацій (IUFRO) та Федерального міністерства сільського та лісового господарств, регіонів та водного господарства Австрії (BML).

Високопоставлені представники організаторів привітали близько 50 учасників та привернули увагу до безпрецедентних викликів, що постали перед Україною – насамперед, спричинені війною та пов’язані з нею втрати дослідницького потенціалу, забруднення та спустошення, а також через такі фактори, як зміна клімату, динаміка здоров’я лісів, лісові пожежі та зниження продуктивності лісів. Сергій Зібцев, голова Форуму, у своєму вступному слові підкреслив, що Форум має на меті зібрати наукову експертизу, необхідну для каталізації скоординованих та ефективних міжнародних дій, спрямованих на задоволення потреб та пріоритетів України у сфері лісових досліджень.

Представники міжнародних організацій, таких як UNEP, FAO, Європейська Комісія (EC), Forest Europe (FE), Міжнародна наукова рада (ISC) та Міжнародна асоціація студентів лісового господарства (IFSA) представили свої варіанти співпраці відповідно до діяльності, пов’язаної з дослідженнями в галузі лісового господарства в Україні.

На іншій сесії дослідники лісового господарства України, які представляли Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації (Харків), Національний лісотехнічний університет України (Львів) та Лісову опікунську раду (FSC), представили свої потреби та пропозиції щодо інтенсифікації міжнародної співпраці, враховуючи вплив війни та виклики, пов’язані зі зміною клімату.

Спеціальна сесія була присвячена новим підходам до НІЛ та відповідній лісовій політиці в Україні, пов’язаній з проєктом, що фінансується Федеральним міністерством продовольства та сільського господарства Німеччини.  Експерт SFI, Віктор Миронюк, представив передові методи інвентаризації, що базуються на інтеграції даних наземного та космічного спостереження. У своїй презентації Фолькер Зассе, керівник проєкту SFI, зробив огляд структури проєкту SFI, досягнень та подальших планів щодо інвентаризації лісів на основі дистанційного зондування Землі (ДЗЗ-інвентаризація) для всієї України, включаючи окуповані території, а також можливих подальших заходів. Обидві лекції супроводжувалися інтенсивною дискусією і були прийняті з особливим інтересом.

Зассе також звернув особливу увагу на потенціал адміністрування лісогосподарських досліджень в Україні як основи для ефективного міжнародного співробітництва. Він вказав, наприклад, на недоліки у зв’язках з громадськістю та прозорості лісового господарства й лісівничої науки, координації лісогосподарських досліджень на національному рівні в Україні, проєктно-орієнтованому бюджетуванні науково-дослідних установ та вдосконаленні курсів англійської мови у вищій лісогосподарській освіті.

Що стосується конкретних заходів співпраці, то форум визначив, серед іншого, перегляд поточної навчальної програми з лісової політики, а також розробку відповідного посібника з лісової політики, створеного на основі європейського досвіду щодо ефективних інституцій та інструментів лісової політики.

Незважаючи на те, що кілька експертних груп інтенсивно працювали над очікуваним результатом Форуму – коротким резюме з рекомендаціями щодо посилення наукової співпраці, взаємодії науки і політики, міжнародного співробітництва в галузі лісових наук і майбутніх спільних заходів – робота не була завершена, тому залишилася на доопрацювання організаторам.

Презентація Forum on Ukraine Forest Science and Education: Needs and Priorities for Collaboration