При впровадженні НІЛ в Україні на даний момент паралельно використовуються дві системи збору даних – розроблена власними силами “Small Forest” та комерційна “Field Map” від IFER. З міркувань ефективності необхідне уніфіковане рішення. В Ірландії Field Map використовується для НІЛ з 2004 року.

Враховуючи це, 29.11.2023 р. проєкт SFI організував онлайн-захід “Використання “Field Map” для національної інвентаризації лісів – досвід Ірландії для успішної імплементації в Україні”, де українські експерти з НІЛ мали змогу представити свої виклики та отримати інформацію про успішне використання Field Map в Ірландії.

Андрій Шамрай, керівник Центру національної інвентаризації лісів Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання, представив “Короткий огляд НІЛ в Україні та досвід роботи з Field-Map”. Однією з найважливіших проблем є відсутність достатнього державного фінансування, в той час як проєкт SFI певною мірою підтримав розвиток НІЛ, наприклад, придбавши шість програмних інструментів Field Map для збору та обробки даних. Шамрай вказав на різні проблеми під час впровадження Field Map в Україні, запізнілу закупівлю та навчання польових команд, невизначеність щодо відповідальності за управління даними, специфіку української методології НІЛ, наприклад, різне обладнання для вимірювання відстаней та компасів, а також невизначеність щодо контрольних повторних вимірювань, обробки сегментованих ділянок і, як наслідок, непорозуміння з розробником IFER, а також невирішені питання, пов’язані з обробкою даних за допомогою апаратно-програмної системи Field Map.

Далі Джон Редмонд, з підрозділу розвитку лісового сектору Департаменту сільського господарства, продовольства та морського господарства Ірландії, представив досвід “Використання Field Map для НІЛ в Ірландії – збір, управління даними, оцінка даних та представлення результатів”. Він відзначив Європейську мережу національної інвентаризації лісів (ENFIN), яка слугує європейською мережею для просування НІЛ. Також підкреслив важливу роль IFER у НІЛ Ірландії на всіх етапах циклу – від розробки та методології НІЛ до аналізу даних та презентації результатів. Редмонд сказав: “Програмне забезпечення Field-Map та експертиза, надана IFER, зробили значний внесок в успіх НІЛ Ірландії”. Він також поділився позитивним досвідом використання лазерного обладнання для вимірювання відстаней і висот.

Підсумовуючи, Редмонд вказав на можливість представити достовірну інформацію для національної державної лісової політики та прийняття рішень щодо комерційних інвестицій, а також зробити внесок у міжнародні процеси, такі як Forest Europe та FAO.

Під час подальшої дискусії українські фахівці активно цікавилися отриманням результатів за допомогою Field-Map, оскільки ірландська НІЛ завершила чотири цикли НІЛ. Учасники підкреслили корисність такого обміну експертними знаннями. Фолькер Зассе, керівник проєкту SFI, підсумував: “Ефективне використання Field Map для цілей НІЛ можливе і в Україні. Для цього необхідне достатнє державне фінансування та впровадження в цілому, тобто у всій складності цієї передової системи збору, обробки, аналізу та представлення результатів. Проєкт SFI вивчатиме можливості впровадження Field Map під час розробки “Концепції подальшого розвитку НІЛ в Україні”. Зассе також запропонував більш детальний обмін думками щодо НІЛ та Field Map зокрема, під час тренінгів для українських експертів в Ірландії.

Презентація Національна інвентаризація лісів Ірландії

Презентація Short overview of NFI in Ukraine and experiences with Field-Map

Відео Zoom конференції