Приріст деревини є важливим показником для прийняття рішень у лісовій політиці, тому вимірювання річних кілець були проведені в рамках першої національної інвентаризації лісів в Україні. Це важливе джерело інформації, збір якої чимало коштує, досі не було проаналізовано в умовах дослідження. З огляду на це, 21.02.2024 проєкт SFI організував зустріч фахівців з НІЛ з Румунії, України та Європейської мережі національної лісової інвентаризації (ENFIN) з метою обміну міжнародним досвідом та отримання рекомендацій щодо використання результатів вимірювання річних кілець в рамках поточної НІЛ в Україні.

Перший доповідач, Томас Гшвантнер, розповів про дослідження ENFIN “Використання даних національних лісових інвентаризацій для гармонізації та покращення поточних знань про приріст лісів у Європі”. Він вказав на цілі дослідження, а саме розробку та застосування уніфікованого визначення та методу оцінки порівнянного на міжнародному рівні чистого щорічного приросту лісів. У дослідженні взяли участь НІЛ 11 європейських країн.

Після цього Андрій Шамрай, керівник Центру національної інвентаризації лісів, та Віталій Сторожук, національний координатор проєкту SFI, поінформували учасників про поточний стан НІЛ в Україні, зосередивши увагу на триваючому зборі кернів та їх потенційному використанні для розрахунку приросту деревостанів. Протягом 2021-2023 років було відібрано майже 9000 зразків кернів для польової оцінки приросту віку та діаметру дерев, але вони ще не були проаналізовані з точки зору приросту деревостану.

У своїй презентації Георге Марін, керівник національної інвентаризації лісів Румунії, зробив огляд національної інвентаризації лісів своєї країни, приділивши особливу увагу процедурі відбору зразків кернів дерев, їх опрацювання та використання для обчислення приросту лісів. Він зазначив, що звичайним способом оцінки приросту лісів є послідовна інвентаризація двох циклів НІЛ.  Буріння кернів дерев є рішенням для оцінки приросту лісів лише в першому циклі НІЛ через дещо нижчу точність, а також додаткові витрати. Марін вказав на можливість використання буріння кернів для наукових досліджень приросту лісу та розробки оновлених, регіональних моделей росту і врожайності.

Під час дискусії Фолькер Зассе, керівник проєкту SFI, підсумував: “Дослідження кернів, проведені протягом останніх трьох років в Україні, мають величезний інформаційний потенціал, і з ними слід поводитися з достатньою обережністю. Рекомендується використовувати ці керни в рамках поточної діяльності НІЛ, наприклад, для попереднього розрахунку інкрементних і дендрохронологічних досліджень, хоча для цього потрібен бюджет, якого, схоже, наразі немає в Україні”.

З огляду на отриманий досвід, Гайно Поллей, експерт SFI, рекомендував продовжити роботу над підходами ENFIN, щоб сприяти гармонізації зусиль у майбутньому.

Презентація Збір деревних кернів національної інвентаризації лісів Румунії

Презентація Використання даних національних лісових інвентаризацій для гармонізації та покращення поточних знань про приріст лісів у Європі

Відео Zoom конференції